سلام

به نظر بنده "تحریم" به تنهایی موضوعیت ندارد و کسی نمی گوید تحریم ها مفید هستند.
در این مورد آن چه موضوعیت دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است، "عزت" یک جامعه ی اسلامیست.
اگر بناست تحریمی نباشد اما عزت جامعه ای اسلامی هم خدشه دار شود، ترجیح بر تحمل سختی های تحریم است.
پیامبر (ص) نیز تا آن جا که بنده می دانم به خاطر سختی های تحریم و از در ضعف با کفار قصد مصالحه نکردند، بلکه خداوند راه عزتمندانه ی برون رفت از آن تحریم ها را پیش پای آن حضرت گذاشت.
من الله التوفیق

منبع : گفتگوهای تلگرامی |توییت جدید حساب آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تحریم ها
برچسب ها : تحریم